ข่าวประชาสัมพันธ์


ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ในกิจกรรม“บำเพ็ญกุศลอุทิศถวายในหลวงรัชกาลที่ 9”

รายละเอียดข่าว

11 ตุลาคม 2561

ประชุมภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขประจำเดือน ครั้งที่ 10/2561

รายละเอียดข่าว

10 ตุลาคม 2561

พิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน "วันมหิดล"

รายละเอียดข่าว

24 กันยายน 2561

งานแสดงความยินดีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

รายละเอียดข่าว

14 กันยายน 2561

นักศึกษาผู้ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์

รายละเอียดข่าว

11 กันยายน 2561

ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเยี่ยม (Dean's List) ประจำปีการศึกษา 2559

รายละเอียดข่าว

31 กรกฎาคม 2561

ผู้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติในการทำคุณประโยชน์ด้านกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

รายละเอียดข่าว

31 กรกฎาคม 2561

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราพร เกิดมงคล ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "รองศาสตราจารย์" สาขาวิชาการพยาบาลสาธารณสุข

15 กรกฎาคม 2561

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล เอื้อมณีกูล ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "รองศาสตราจารย์" สาขาวิชาการพยาบาลสาธารณสุข

15 กรกฎาคม 2561

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินธร กลัมพากร ในโอกาสที่ได้รับรางวัล "พยาบาลดีเด่นด้านการควบคุมยาสูบ" ประจำปี 2561

1 พฤษภาคม 2561

ติดต่อเรา

ที่อยู่: ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข อาคาร 3 ชั้น 4 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์: 0 2354 8542
อีเมล์: headphpn@mahidol.ac.th
เว็บไซต์: http://phpn.ph.mahidol.ac.th/
Follow us: ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข / PHN Alumni

footer logo